• สอบถามข้อมูลทางอีเมล info@mankong1819.com
Contact Email

Product

ผลิตภัณฑ์

Accessory Of Machinery
อุปกรณ์เสริมสำหรับ เครื่องจักร

foto
Stunning Tong
คีมคีบคอหมู
Arms made of type 1.4301 stainless steel with rubber grips. Handling without switch. Convenient distribution of weight. Complete electrical insulation.
Accessories: spiral cable, suspension spring.
แขนของคีม ใช้เหล็กสแตนเลส แบบ 1.4301 และมีที่ยึดจับวัสดุจากยาง. ไม่ต้องควบคุมด้วยสวิตไฟ มีน้ำหนักเบา และส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าได้